27.06.2017
Kinnunen blir ny förändringsledare efter Honga

Chefsöverskötaren vid Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen börjar den 1 juli 2017 som regional förändringsledare för vårdreformen i Österbotten. Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga lämnar posten på grund av att han snart kommer att gå i pension.

- Vi har en flera år lång process med att ändra strukturerna framför oss. Det är viktigt att de personer som genomför arbetet i praktiken får vara med redan när man planerar och bygger, säger Göran Honga.

Förändringsledarna är centrala personer som fungerar som kontakt mellan statsmakten och den regionala beredningen. Till uppgifterna hör bland annat att koordinera reformen i Österbotten enligt de nationella riktlinjerna.  Marina Kinnunen säger att hon ser fram emot uppdraget att bygga upp en ny sorts service i Österbotten.

- Den kommande reformen är stor, men den innebär en utmärkt möjlighet att bygga fungerande och kvalitativa tjänster för invånarna i Österbotten, säger Kinnunen

Vasa stads direktör för social- och hälsovårdssektorn Jukka Kentala fortsätter som förändringsledare tillsammans med Marina Kinnunen. Bådas mandatperiod fortsätter fram till den 31 december 2017. Den politiska ledningsgruppen för vårdreformen och förändringsledningsgruppen för landskapsreformen fattade beslutet vid sitt gemensamma möte den 20 juni 2017. Mandatperioden för förändringsledarna förlängdes eftersom behandlingen av landskapslagarna har försenats i riksdagen och temporärförvaltningen ännu inte har vunnit laga kraft.

Mandatperioden för förändringsledaren för landskapsreformen Varpu Rajaniemi har förlängts fram till den 31 mars 2018. 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.30, Marie Sjölind.