29.06.2017
Grundlagsutskottet utlåtande ett steg framåt

Riksdagens grundlagsutskott gav sitt utlåtande om den så kallade valfrihetslagen torsdagen den 28 juni. Enligt utlåtandet ska landskapen inte förpliktas att bolagisera sin social- och hälsovård. Enligt grundlagsutskottet ska också tidtabellen granskas.

Det är fortfarande oklart om ändringarna ska göras i det nuvarande lagförslaget eller om lagen ska skrivas om. I Österbotten ses grundlagsutskottets utlåtande ändå som ett steg framåt.

- Bolagiseringen har varit en viktig fråga i planeringen av tjänster. Redan informationen om att det inte blir någon skyldighet att bolagisera ger riktlinjer för beredningen, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

- Både de som bereder reformen i landskapen och sakkunniga har varit oroliga för den brådskande tidtabellen. Att lagstiftningen fördröjds beaktas förhoppningsvis i reformens tidtabell, Suomela fortsätter.  

Kaj Suomela utgår från att diskussionen om vårdreformen fortsätter efter grundlagsutskottets utlåtande. Beredningen i Österbotten fortsätter i augusti.

- I Österbotten tar vi nu semester. När beredningen fortsätter är den politiska situationen förhoppningsvis lite lugnare och vi har klarare kort i handen att spela med, säger Suomela. 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.30, Marie Sjölind.