Nyheter och pressmeddelanden
 • 05.07.2017
  Landets regering meddelade den 5 juli att de nya landskapen börjar sin verksamhet först den 1 januari 2020. Landskapsvalet hålls i oktober 2018. Valfrihetslagen bereds på nytt och både lagen om landskapen och lagen om social- och hälsovården behandlas i riksdagen parallellt.
 • 29.06.2017
  Riksdagens grundlagsutskott gav sitt utlåtande om den så kallade valfrihetslagen torsdagen den 28 juni. Enligt utlåtandet ska landskapen inte förpliktas att bolagisera sin social- och hälsovård. Enligt grundlagsutskottet ska också tidtabellen granskas.
 • 28.06.2017
  Utvecklingsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) har startat i Österbotten. Förändringsprogrammet består av två helheter. Den första innebär en verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och den andra barn- och familjeorienterade tjänster. I Österbotten koncentreras programmet till att utveckla tjänster för barn och familjer. Projektchef för utvecklingsprogrammet är Riku Niemistö.
 • 27.06.2017
  Chefsöverskötaren vid Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen börjar den 1 juli 2017 som regional förändringsledare för vårdreformen i Österbotten. Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga lämnar posten på grund av att han snart kommer att gå i pension.
 • 21.06.2017
  Enligt den ursprungliga tidtabellen borde den förberedande fasen av beredningen av landskapsreformen ha tagit slut i slutet av juni. Efter utredningar och insamling av information var det meningen att beredarna konkret skulle börja arbeta med att bygga upp det nya landskapet, och fundera på frågor som var invånarna ska få...
 • 14.06.2017
  Landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. I samband med landskapsreformen genomförs en omfattande tillväxttjänstreform där de nuvarande TE-byråernas och NTM-centralernas arbetskrafts- och företagsserviceuppgifter och landskapsförbundens regionutvecklingsuppgifter slås samman och bildar tillväxttjänster på landskapsnivå. Samtidigt öppnas serviceproduktionen för konkurrens.   Landskapets tillväxttjänster betjänar såväl privatpersoner som företag.
 • 08.06.2017
  I de organisationer som berörs av landskapsreformen samlas information in om personalen som flyttas över till det nya landskapet. Målet är att reda ut hurudan personal som flyttas över till det nya landskapet och ge det temporära beredningsorganet en bas för beredningen av en övergångsplan och övergångsavtal för personalen.
 • 06.06.2017
  Förändringsledarna för social- och hälsovårdsreformen i Österbotten, Göran Honga och Jukka Kentala, föreslår att det i fortsättningen ska finnas familje- och välfärdscentraler i alla kommuner i landskapet. Till centralerna koncentreras tjänster som inte hör till dem som omfattas av valfriheten. Till exempel kan mödra- och barnrådgivningen placeras vid familje- och välfärdscentralerna.
 • 24.05.2017
  Det första personalinfomötet om landskapsreformen för hela personalen i det nya landskapet direktsändes via videolänk den 19 maj 2017. Videosändningen bandades och finns i sin helhet på Ditt Österbotten – Sinun Pohjanmaasi-kanalen på Youtube.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.30, Marie Sjölind.