Målbild

Hur ser Österbotten ut år 2019?

Landskapsreformen leder till nya sätt att producera tjänster och fatta beslut på regional nivå. I Österbotten vill vi att reformen ska leda till ett livskraftigt samhälle, där du som invånare får service på lika grunder oberoende av var du är bosatt eller vilket språk du talar. I det nya landskapet är det också lättare för dig att bli hörd, eftersom möjligheterna att påverka blir fler. 

Kortfattat uttrycks våra mål i följande vision:

Ditt Österbotten 2019

Det nya landskapet Österbotten lägger grunden för en livskraftig och trygg vardag samt säkerställer smidig och lättillgänglig service på lika villkor för österbottningarna.

luonto

 

Uppdaterat 07.09.2016, klockan 16.18, .