Bloggar

Noggrann planering skapar en god livs- och verksamhetsmiljö för invånare och företag

Skrivet av Kaj Suomela, landskapsdirektör | 26.6.2017

Landskapsdirektör Kaj Suomela skriver i sitt blogginlägg om hur landskapsplaneringen förändras i det nya landskapet.
Utöver samarbete mellan myndigheter är en förutsättning för att uppnå önskat resultat att invånarna, näringslivet och andra aktörer görs delaktiga i planläggningsprocessen.

Naturen en källa till kraft

Skrivet av Christine Bonn, miljösakkunnig vid Österbottens förbund | 27.2.2017

Det solstänkta havet, myrarnas mystik och skogarnas lugn ger österbottningen plats för vila och rekreation. Naturmiljön är viktig för identitetsskapandet såväl för den enskilda individen som för ett samhälle, en region. Betydelsen av det är något jag tror vi lätt förbiser. Det kan vara en fallgrop till exempel då vi ska utveckla naturturism eller besöksnäringen över lag, att vi inte har förstått och definierat kvalitéerna och det säregna som naturmiljön erbjuder i vår region, vår kommun. Det kan kallas att vara hemmablind, det kan också ibland bero på att naturmiljön inte värderas och ges samma tyngd och betydelse som ekonomi, infrastruktur och andra faktorer.

Kvarkenregionen – en europeisk nod år 2040

Skrivet av Olav Jern | 18.1.2017

Förändringar intresserar oss samtidigt som vi inte med exakthet kan fastslå vad som händer i morgon eller om ett år för att inte tala om vad som händer om 23 år i Österbotten 2040. Med säkerhet vet vi dock att förändringar kommer att ske, både önskade och oönskade. Förändringar kan också styras och för vissa typer av förändringar är det särskilt viktigt att grunden för förändringarna skapas genom noggrant planerade beslut därför att följderna har konsekvenser som syns långt i framtiden.

Vart styr du stegen för att njuta av naturen?

Skrivet av Mikaela Jussila | 4.11.2016

Som en del av arbetet med landskapsplanen 2040 har Österbottens förbund tagit i bruk en kartapplikation för att samla information om vilka platser som lockar oss österbottningar till rekreation och friluftsliv. Utredningen är den första av sitt slag i Österbotten.

Brev om platsbaserad utveckling till en imaginär vän

Skrivet av Peter Backa | 24.8.2016 | 3 kommentar(er)

 DSCN2290
I det här inlägget skriver Peter Backa om platsbaserad utveckling till sin imaginära vän i Pernå.
Bild ur skribentens eget album.

Hur skapa förutsättningar för liv?

Skrivet av Maria Ehrnström-Fuentes, doktorand i företagens samhällsansvar vid Hanken | 8.6.2016

Om en upptäcksfärd över Kvarken från El Dorado till El Encanto

Jag sitter på färjan över Kvarken från Vasa till Umeå. En farled som förenat Finland med Sverige sedan urminnes tider. Roddbåtar, segelförsedda fartyg, de första Korsholm-färjorna, de lite större bilfärjorna, t.o.m. en sommarkatamaran när taxfree-försäljningen låg på topp. Vilket färdmedel som styrt våra kontakter med landet i väst har till stor del berott på inte bara vår inneboende kapacitet att skapa nya innovationer, men också våra övriga relationer till omvärlden, naturen, och framförallt ekonomin. Utan ekonomisk lönsamhet skulle vi inte ha färdats i miljoner över Kvarken till Umeå fram tills taxfree försäljningens slut på 1990-talet. Sedan dess har den här farleden varit nedläggningshotad och utklassad som olönsam. Nu går färjan igen, med hjälp av EU:s stödpengar enligt skylten i aktern. Men vad skulle hända om alla dessa stödpengar plötsligt skulle upphöra? Skulle vi sluta resa med båt då? Klippa av de historiska banden till Västerbotten? Eller skulle vi hitta andra sätt att knyta an och utöva handel med varandra?

#mansikkapaikka

Skrivet av Mikaela Jussila, kommunikationskoordinator, Österbottens förbund | 2.6.2016

Mistä pohjalainen on ylpeä? Minkä paikan hän näyttää ulkomaalaiselle ystävälleen tai sisämaassa asuvalle sukulaiselleen? Mikä on hänen mansikkapaikkansa?

Att vilja utveckla den egna miljön

Skrivet av Christine Bonn, miljösakkunnig, Österbottens förbund | 17.5.2016 | 3 kommentar(er)

Vilket är ditt käraste kulturlandskap? Då du blundar och söker en plats i sinnet, var hamnar du då?

Är vi redo för en snabb samhällsutveckling?

Skrivet av Ann Holm, planläggningsdirektör, Österbottens förbund | 11.4.2016

Jag hade glädjen att tillbringa påskhelgen i Grekland, den västerländska civilisationens vagga. Jag besökte bl.a. det antika Delfi, staden där det allvetande oraklet bodde. Staden grundades för ca 3 000 år sedan, men ännu idag kan dess struktur tydligt skönjas, med tempel, teater, gymnasium och stadion. Jag vandrade även omkring på Agoras marknadsplats i Aten. Längs samma gator gick också Paulus för 2 000 år sedan och omvände grekerna till kristendomen. För flera tusen år sedan lyckades grekerna alltså skapa något som kan upplevas ännu idag.

Hyvän elämän paikka: Pohdintoja Pohjanmaasta 2040-luvulla

Skrivet av Hannu Katajamäki, professor i regionalvetenskap, Vasa universitet | 26.2.2016

Tulevaisuus heijastaa menneisyyttä, siksi on katsottava menneisyyteen nähdäkseen tulevaisuuteen. Pohjanmaalle muodostui 1700-luvulla tervatalous, johon kytkeytyivät laivanrakennus ja laivanvarustus. Tervatalouden ansiosta Pohjanmaasta tuli hyvinvoiva; Suomen talouden kasvot olivat 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa kääntyneet Pohjanlahdelle. Pohjanmaa vaurastui. Pääomat kasaantuivat. Näkemykset avartuivat.

Uppdaterat 05.01.2016, klockan 13.33, Crea Admin.