Temporär förvaltning

Ansvaret för beredningen av det nya landskapet i Österbotten flyttas stegvis till en temporär förvaltning under våren och sommaren 2017. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har tillsatt ett temporärt beredningsorgan som består av tjänsteinnehavare från olika organisationer. Beredningsorganet börjar officiellt arbeta då lagen om det träder i kraft. Bekanta dig med den temporära förvaltningens sammansättning. 

Det temporära beredningsorganets verksamhetsperiod fortsätter tills nya landskapsfullmäktige och den nya landskapsstyrelsen har börjat arbeta. Organet ansvarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Beredningsorganet ansvarar också för organiseringen av det första landskapsvalet. Landskapsvalet ordnas i oktober 2018.

Tema- och arbetsgrupperna som jobbar med landskapets uppgiftshelheter fortsätter sitt arbete. Grupperna är sektoröverskridande sakkunnigarbetsgrupper.

En referensgrupp kommer att ge sin politiska syn på beredningen. Varje kommun i Österbotten får utse en medlem till gruppen.

Personalen är med i beredningen bl.a. i referensgruppen, i samarbetsorgan och via kommunikationen.

Samarbetet med kommunerna och andra organisationer fortsätter. 

valiaikaishallinnon organisointi ruotsi

Uppdaterat 06.07.2017, klockan 15.11, Petra Fager.