Spetsprojekt i Österbotten

Regeringens spetsprojekt Seniorer och närståendevård samt Barn och familjer har landat i Österbotten.

Social- och hälsoministeriet finansierar projekten som fortsätter tills 31.12.2018. Mål för projekten är att bygga fungerande servicemodeller som också tas i bruk under projekttiden.

 

Spetsprojekt: Österbottens servicehandledning i skick

vanhuspalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål för projektet är att bygga en servicemodell för service för seniorer. Projektet täcker hela Österbotten. Projektet koncentreras på att utveckla organiseringen av arbete, arbetssätt och servicehandledning. Invånarna får service på samma villkor i hela landskapet. Målet är en smidig och välfungerande servicehelhet, som utnyttjar flera kanaler. Projektet gör tätt samarbete med vårdreformens arbetsgrupp Seniorer.

Du kan följa projektet via Spetsprojektbloggen.

Projektets presentation

Bekanta dig med regeringens spetsprojekt

  

Spetsprojekt: Barn och familjer

reppuselka

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) i Österbotten jobbar för att uppnå

  • barn- och familjeorienterade tjänster och
  • en verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande.

I projektet jobbar en förändringsagent och två projektarbetare i Österbotten.

I Österbotten fokuseras speciellt på att:

  • utveckla en modell för familjecentraler med låg tröskel
  • göra kunden mer delaktigt i sitt eget ärende och i utvecklingen av servicen
  • utveckla nya verksamhetsmodeller som integrerar bas- och specialnivå och olika branscher
  • Utveckla barnskyddet inom specialservicen och den krävande servicen

 Arbetet täcker hela Österbotten och är en del av vård- och landskapsreformen. Projektet gör tätt samarbete med vårdreformens arbetsgrupp Barn och familjer.

Bekanta dig med projektplanen (på finska)

Bekanta dig med regeringens spetsprojekt

Följ Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster på sociala medier:

Twitter: @THLlapemuutos

SlideShare: lapemuutos

Instagram: @lapemuutos

Youtube: LAPE-muutosohjelma

Uppdaterat 04.05.2017, klockan 10.34, Petra Fager.