Social- och hälsovården

Vårdreformen bereds i tre grupper. På den här sidan hittar du information om kommande möten samt länkar till gruppernas möteshandlingar och direkta kontakter till ordförande och sekreterare.

laakari

Politisk ledningsgrupp

ordförande: Hans Frantz (fornamn.efternamn@vshp.fi)
sekreterare: Pia Wik (fornamn.efternamn@vshp.fi)
vice sekreterare: Päivi Berg (fornamn.efternamn@vaasa.fi)

Beredningsgrupp

ordförande: Gun Kapténs (fornamn.efternamn@larsmo.fi)
sekreterare: Pia Wik (fornamn.efternamn@vshp.fi)

Arbetsgrupper

Sammanlagt 11 yrkesövergripande och sektoröverskridande sakkunniggrupper har grundats för förberedelserna med vårdreformen i Österbotten. Arbetet med planeringen av hälso- och välfärdsservicen framskrider enligt valda teman. Se även de personer som handhar ordförandeskapet för grupperna i förteckningen nedan. Se även de olika arbetsgruppernas sammansättning.

Barn och familjer
Erkki Penttinen, resultatområdesdirektör, Vasa
Aija Ström, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tiia Krooks, grundtrygghetsdirektör, Kaskö

Unga vuxna och personer i arbetsför ålder
Anette Hakala, familjeomsorgschef, Kristinestad
Pirjo Koskinen, läkare inom studerandehälsovården, Vasa
Maria Aho, enhetschef för vuxensocialarbete, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Seniorer
Leif Holmlund, chef för hemvården, Vasa
Peter Riddar, ledande läkare, Kust-Österbottens samkommun (K5)
Pia Vähäkangas, förändringsagent, Österbottens servicehandledning i skick

Behov av omedelbar hjälp
Auvo Rauhala, direktörsöverläkare, VSVD
Markku Sirviö, ledande läkare, Vasa
Pia-Maria Sjöström, ledande läkare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Öppenvård och mottagning
Tom Lövdahl, ledande läkare, Kristinestad
Leena Kettunen, överläkare inom öppenhälsovård, Vasa
Clas-Göran Smeds, biträdande överläkare, Korsholm

Sjukhus- och bäddavdelningsvård
Marina Kinnunen, förvaltningsöverskötare, VSVD
Sofia Svartsjö, överläkare inom primärvård, K2
Hans Henricson, biträdande överläkare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Mentalvårds- och missbrukarservice
Jesper Ekelund, chef för psykiatriska ansvarsområdet, VSVD
Marja Mustonen, serviceområdeschef, Vasa
Kimmo Kuisma, överläkare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Handikappservicen
Virpi Kortemäki, serviceområdeschef, Vasa
Carola Lindén, chef för socialomsorgen, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Christine Widd, omsorgschef, Vörå

Utbildning och forskning
Tanja Eriksson, undervisningsöverläkare, Vasa
Pia Wik, planeringschef, VSVD
Pia Nyman, utbildningsplanerare, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Funktionsförmåga och rehabilitering
Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare, VSVD
Annica Sundberg, överläkare i fysiatri, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
Pirjo Wadén, chef för Seniorcentret, Vasa

Stödservice
Olle Gull, förvaltningsdirektör, VSVD
Christer Levander, IT-förvaltningschef, Vasa
Päivi Stenman, personalchef, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

 

 

Uppdaterat 30.06.2017, klockan 15.34, Marie Sjölind.